Brodenbach an Mosel und Saar

Denkmalzone Jüdischer Friedhof (Ehrenburgertal)

Jüdischer Friedhof[Bild: Rolf Kranz [CC BY-SA 4.0]]

Ehrenburgertal, südöstlich des Ortes, 56332 Brodenbach (Ehrenburgertal)